top of page
Terapi uden for arbejdstiden Østerbro

Få samtaler der forandrer

Nedtrykthed

Kortere eller længere perioder hvor du kan opleve at være trist, tung og sortseende. Du har svært ved at trække dig selv ud af tilstanden. Det sår tvivl om meningen og muligheder i livet. Tilstanden kan også ligge mere ubemærket i baggrunden af sindet.

Ensomhed

Det kan være, at du tænker, at du skal klare alting selv; at dine tanker og følelser ikke er vigtige for andre. Måske du er bange for, at andre finder ud af, hvem du virkelig er.  Det kan forhindre dig i at opbygge et sundt forhold til dig selv og til andre.

Forvirring

Du har svært ved at orientere dig i, hvad du vil og føler. Du kan muligvis nærmest ikke kan mærke det. I stedet udskyder du handlinger eller fokuserer på, hvad andre synes og vil. Og du bliver ude af stand til at træffe gode og klare beslutninger.

Konflikter i forhold

Du står i gentagende eller vedvarende konflikter i familieliv eller parforhold, som ikke er til at finde hoved og hale i. De slider på kærlighed, lyst og opstemtheden. Og de skaber mere distance end nærhed i forholdene.

Hjælpeløshed

Vigtige aspekter af dit liv virker til at være styret af vilkårlighed eller af andres viljer. Du føler dig uden indflydelse på egne livsbetingelser. Den psykiske mistrivsel, som du måtte opleve, synes ude af dine hænder. Verden kan virke som et uretfærdigt sted at være i.

Ubehag og uro

Mere generelt eller i særlige situationer føler du dig overvældet af fysisk eller psykisk uro og ubehag. Det kan dreje sig om spændinger og uro i kroppen, kvalme, mavepine, hovedpine, sanse- og tankeforstyrrelser, mv. Der er sikkert tale om angst, som kan gøre, at du afholder dig fra at indgå i vigtige situationer, relationer og konflikter.

Selvværd

Et eller andet dybt sted nede er der en stemme, der fortæller dig, at dine tanker, følelser, ønsker og behov ikke vigtige nok til at blive lyttet til. Det er en stemme, som forhindrer dig i at sætte dig på lige fod med andre og leve ansvarligt og bevidst.

Vrede

Vrede er en vigtig grundfølelse. Men den kan også være svær at håndtere og forstå. Den kan komme eksplosivt til udtryk til din egen eller andres overraskelse. Omvendt kan du måske ikke kan mærke den. I stedet dræner den din energi, eller den kommer uhensigtsmæssigt ud "mellem sidebenene". Begge dele ødelægger forhold i dit liv.

Bekymringer

Har dine tanker og følelser det med at tage over og køre i ring over fortiden og fremtiden? Har selvanklager og bekymringer nærmest deres eget liv? Opsluger ængsteligheden dit håb, dit blik for muligheder og din evne til at være nærværende?

Humørudsving

Hurtige eller langstrakte skift i humør og aktivitets- og energiniveau uden det for dig selv eller dine nærmeste er helt klart hvorfor. Udsvingende kan være mellem opstemthed og nedstemthed, kærlighed og vrede, selvtillid og selvhad, mv. Med tiden kan det blive slidsomt for dig og andre at være og navigere i.

Dårlige vaner

Du har vanskeligheder ved at bryde afhængighedslignende vaner med digitale medier, rusmidler, gambling, sport, arbejde, spisning og lign. Det stjæler din opmærksomhed fra at pleje dig selv, dine langsigtede mål og dine nære relationer.

Stress

Stress kan vise sig på mange måder. Det kan være, at du har opdaget, at du igennem længere tid har været overvældet af hverdagsliv. Har du fornemmelsen af at være fanget i et hamsterhjul? Mister du overblikket selv over små ting? Er lunten blevet meget kort?

Diagnoser

Hvis du mistanke om at have en diagnose, kan du naturligvis også henvende dig til mig. Har du tidligere været igennem forløb eller er i et forløb, som ikke har virket godt nok, kan du forsøge dig hos mig. Det kan være, at min tilgang kan noget andet.

bottom of page