top of page
Psykolog Østerbro København

Hvordan arbejder jeg?

ISTDP –
den metodiske baggrund

I mit arbejde går jeg metodebevidst og fokuseret til værks. Det ligger til min forskerbaggrund at være grundig og konsistent. Jeg tager gerne den korteste vej ind til sagens kerne - der hvor forandring er vigtigst for dig.

Til det formål trækker jeg på den terapeutiske metode, ISTDP, som er en forkortelse af den engelske betegnelse Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy.

 

Metoden har stærkt videnskabeligt belæg for at være effektiv i behandling af en lang række problemstillinger. Desuden gør den sig bemærket ved at have succes med at få mennesker i bedring, hvis lidelser og symptomer ikke har kunnet behandles med andre former for terapi.

Skov

Udvikling gennem nærvær...

Du har måske hørt, at forholdet mellem dig og din psykolog er afgørende for, at du kan få noget ud terapien. Når forbindelsen mellem dig og mig er der, så kommer vi til at tale sammen på måder, som du sikkert ikke har gjort med andre. Du kommer til at mærke dig selv på ny. Det er uden tvivl kun gennem nærværet i vores forbindelse, at dette kan ske.

Jeg har gode erfaringer med at skabe fortrolighed og tryghed fra første møde. Det har været afgørende i mit arbejde med den måske mest agtpågivende klientgruppe, nemlig unge og voksne der kæmper med rusmiddelproblemer.

...og teknik

Forbindelsen i terapi er uden tvivl afgørende. Det kan dog give et misvisende indtryk af, at psykologens metoder og kompetencer er vilkårlige eller mindre vigtige.

 

I mit arbejde støtter jeg mig dog op ad forskning, der viser, at forbindelsen er nødvendig, men ikke tilstrækkelig for at skabe forandring. Mennesketække må kombineres med grundig udvikling af samtaleteknik.​

Eksempelvis kræver følgende punkter særlige teknikker, som jeg benytter mig af.

Fokus

Fokus på dit problem og på vores opgave for at løse det er selvsagt afgørende for at kunne skabe forandring. Det kan måske undre, at det faktisk kræver specifikke teknikker til at skabe fokus i terapi. Uden disse teknikker risikerer samtalen at forfalde til hypotetisk snak uden klare mål og retninger. En sådan snak kan virke lettende og støttende. Men den helbreder ikke på sigt.

For at skabe og holde fokus er der derfor brug for, at jeg selekterer, dirigerer og skaber retning i vores samtaler, samtidig med at jeg opfordrer dig til at tage aktiv del i processen.​

Angstregulering

Når vi arbejder på vigtige ting, vil det skabe varierende grader af angst. Bliver angsten for høj såvel som for lav, nedsætter det virkningen af terapien. I vores samtaler benytter jeg teknikker, som regulerer angsten til et produktivt niveau. Ikke alle metoder arbejder systematisk med angst på den måde.

Hvis det er uklart, hvad angst er, så kan den for eksempel vise sig som nervøsitet, rastløshed, uro i arme eller ben, spændinger i kroppen, mavepine eller hovedpine. Den kan også vise sig som forstyrrelser af sansning, tænkning og hukommelse.

Forsvarsarbejde

Teknikker, der er designet til at få os til at udforske det, som vi går og undgår, er ansvarlige for næsten halvdelen (40%) af terapiens virkning. Disse teknikker udgør samtidig den største andel af, hvad der gør terapi virkningsfuld. Til sammenligning er relationen mellem dig og psykologen ansvarlig for "kun" ca. 11% af virkningen.

 

Vores psykiske forsvar kan skabe et utal af former for undgåelse. Grundlæggende set holder de os på afstand fra os selv og fra andre. I terapien og i andre relationer saboterer forsvar muligheden for i fællesskab at finde ind til kernen af dine følelsesmæssige konflikter. 

ISTDP har udviklet en lang række teknikker, som jeg anvender skræddersyet til, hvordan nu end forsvar viser sig konkret i samtalerne. Dette optimerer terapien betydeligt.​

bottom of page