top of page
Psykolog Østerbro København

Mere om ISTDP

Hvordan arbejder jeg?

Metodens grundtræk

ISTDP er en psykoterapeutisk metode, der trækker på psykodynamisk teori, tilknytningsteori og i stigende grad neurovidenskab. Metoden er banebrydende på mange måder. Bl.a. bryder den med nogle centrale aspekter af den klassiske psykoanalyse.

ISTDP balancerer nøje empati med udfordring i samtalerne og har vist sig at kunne skabe grundlæggende forandringer af folks problemer på kort tid. Det kræver en psykolog, som meget aktivt griber ind i samtalen. Hermed undgås også flyvske "hvad-synes-du-selv"- og "det-kan-jeg-godt-forstå"-udvesklinger mellem psykolog og klient.

Desert Dune

Hvad er ISTDP?

Lad mig præsentere hovedelementerne i intensiv dynamisk korttidsterapi, så du dermed kan skabe dig et billede af, hvad terapien går ud på og står for.

Intensiv

Metoden er intensiv, fordi du og jeg kommer til at indgå i et aktivt samarbejde. Som psykolog er jeg aktiv ved at være styrende for samtalen. Herigennem tilbyder jeg mig som en allieret i din kamp mod det, der afholder dig fra at føre et mere fyldestgørende liv. Udfaldet af vores forløb står og falder dog med din indsats. Når folk starter i forløb, vil de normalt være splittet: de oplever et savn efter ændring, men forsøger også at undgå den. Vi skal i samarbejde sørge for at savnet vinder over undvigelsen.

Metoden bringer også intense emotionelle oplevelser i spil. Herigennem forvilder vi os ikke i løs snak om tanker og erindringer. I stedet skærer jeg ind til benet. Jeg får aktiveret de følelser, som viser vejen ind til de helt grundliggende konflikter, som skal løsnes op for. ISTDP udmærker sig her særligt ved at arbejde kropsligt med disse erfaringer.

Dynamisk

Terapien bygger på dynamiske forståelser af vores psyke. Det betyder, at terapien er optaget af psykens evne til at skubbe smertefulde oplevelser ud af bevidstheden. Hvor dette på den korte bane kan have fordele at skubbe sådanne oplevelser væk, så er omkostningerne store på sigt. Når vi skal holde disse oplevelser på afstand, udvikler vi nemlig mønstre, som er skadelige for os selv og andre. Værnet mod følelser og impulser knyttet til smertefulde oplevelser skaber symptomer af den ene eller anden art (se mere her).

Vores uhensigtsmæssige mønstre vil ofte stamme fra oplevelser og forhold fra vores barndom. Så hvad der ser ud til at være problemer i kærlighedsforhold, i forhold på arbejdspladsen, med vores eget humør, energi og selvomsorg i nutiden, kan faktisk have rod i vores fortid - også selvom vi i første omgang ikke kan se de sammenhænge.

Korttidsterapi

At der er tale om korttidsterapi henviser til, at metoden både har haft det som målsætning og resultat at hjælpe mennesker på kortere tid end andre terapiformer. Det er fortjenesten af det metodebevidste arbejde, der giver denne vinding.

"Korttids" betyder i udgangspunktet et sted mellem 12-25 session. Men det kan også være både mere og mindre end det.

Desert Dune

Er ISTDP noget helt for sig selv?

Er ISTD noget for sig selv

Både ja og nej.

ISTDP er udsprunget af en psykoterapeutisk tradition, som går over 100 år tilbage. Sådan som metoden praktiseres i dag har et 50-årigt forarbejde bag sig. Til gengæld har den systematisk arbejdet på nogle af de problemer, som i de seneste mange årtier har været uforandrede i psykoterapi.

 

Terapiens varighed er det ene problem. Det andet omhandler, at 20-50% af dem, som opsøger behandling generelt, ikke oplever at profitere af den. Det er typisk de hårdest ramte, som omfattet af denne kategori. Som et modsvar til disse to udfordringer bemærker ISTDP sig ved at skabe grundlæggende forandringer på kort tid, samtidig med at den viser sig virkningsfuld for flere men også sværere problemstillinger.

Et par eksempler på disse resultater kan fremhæves. Fx fremhæver Sundhedsstyrelsen dynamisk korttidsterapi til behandling af depression. Terapien er også kendt for at behandle tilsyneladende medicinske komplikationer såsom migræne, lammelser og irritabel tyktarm. Et studie påviser også, at folk bliver ved med at få det bedre selv efter endt terapi.

 

Hvis du har lyst til at kigge nærmere på den videnskabelige dokumentation, kan du finde en god opsamling her.

ISTDP har også overlap med andre retninger. Det systematiske arbejde med følelsesmæssige dimensioner af konflikter genfindes også i tilgange som emotionsfokuseret terapi og compassion-fokuseret terapi. I ISTDP arbejdes der også kropsligt med følelser og angst, hvilket slægter andre kropsterapeutiske metoder på. Og skabelsen af forståelse af sig selv og sammenhænge i vores liv samt brug af eksponering (dog overfor egne følelser frem for oplevelser) gør, at der er elementer, der minder om kognitiv adfærdsterapi.

Videnskabelig dokumentation
Desert Dune

Kvaliteten i terapien

I mit arbejde bestræber jeg mig på at levere terapi, som bygger på forskning. Jeg følger metodens principper meget nøje. Det betyder også, at jeg kontinuerligt sætter mig ind i nyt stof, efteruddanner mig og følger op med praktisk erfaring gennem løbende samtaler. Og jeg får regelmæssig supervision af en højtkvalificeret ISTDP-psykolog.

ISTDP er også kendetegnet ved at benytte videokamera til at optage samtaler. Disse optagelser anvendes kun højest fortroligt og kun med dit samtykke. Det at psykologen ikke kun er overladt til egen hukommelse har væsentlige fordele. Videomaterialet giver psykologen mulighed for at gennemarbejde samtaler meget mere detaljeret, efter de er endt. Supervision viser sig at være langt mere effektiv, når den tager udgangspunkt i videomateriale og ikke psykologens egen erindring om og fortolkninger af terapisammenhænge

 

Som uddannet psykolog og medlem af Dansk Psykologforening følger jeg de etiske retningslinjer for nordiske psykologer.

 

Jeg har også tavshedspligt. Kun i særlige tilfælde bortfalder tavshedspligten til fordel for underretningspligten.

bottom of page