top of page
gennemsigtig Texture

GDPR

persondatapolitik

Dataansvarlig

Stephan Sieland er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Behandling af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, journalnoter og særlige helbredsoplysninger i det omfang, det er relevant for din behandling.

Med samtykke fra klienter opbevarer jeg videooptagelser fra terapisessioner og spørgeskemaer udfyldt i forbindelse med terapiforløbet. Disse data kan bruges til supervision med fagpersoner, som er underlagt tavshedspligt. Data kan også blive brugt til dokumentation og forskning. I den forbindelse vil al data blive anonymiseret.

Min hjemmeside anvender Cookies. Cookies er en fil, der gemmes på den digitale enhed, som til du tilgår hjemmeside fra. Cookies gør at siden genkendes, indstillinger huskes, statistik kan udføres og annoncer kan målrettes.

Hvorfor bliver dine data gemt og brugt?

Optimering af dit behandlingsforløb

Kontaktoplysninger bruges således, at kommunikation og aftaler kan vedligeholdes. Sundhedsoplysninger, journalnotater, videooptagelser og spørgeskemaundersøgelser i det omfang, de er blevet givet, benyttes for at forbedre mulighederne for din behandling.

Dokumentation og formidling af behandlingens kvalitet

Spørgeskemaundersøgelser samt transskriptioner af videooptagelser kan blive brugt til at dokumentere og formidle terapiens kvaliteter samt punkter, som kræver forbedringer. Data vil kun blive brugt, hvis de er 100% anonymiserede.

 

Optimeringer af hjemmeside

Oplysninger om brugeraktivitet via cookies på min hjemmeside indsamles for at kunne skabe en bedre brugeroplevelse og gøre de ydelser, som tilbydes, bedre tilgængelige.

Mere om cookies

På min hjemmeside anvendes der cookies som beskrevet ovenfor. Der kan oplyses, at en cookie er en passiv fil, og den kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Der gemmes altså ingen personlige oplysninger. Dit besøg på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

 

Ønsker du ikke, at der indsamles data via dine besøg for du muligheder for at slette og blokere cookies. Du kan orientere dig i vejledningen her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Cookies bruges yderligere til:

  • Google Analytics

  • SEO – søgemaskineoptimering

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe der er behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid – f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag – hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder kan du finde her: www.datatilsynet.dk.

Dine data er beskyttede

Alle personlige oplysninger – herunder også journalnotater, videooptagelser og svar på spørgeskemaer – bliver opbevaret på krypterede enheder såsom en computer med kodeord og opdateret antivirussoftware eller et eksternt harddrive med kodeord. Al varetagelse af personlige oplysninger er underlagt tavshedspligt og fortrolighed.

 

Korrespondancer via mail er også beskyttet, idet jeg benytter en mail med end-to-end kryptering.

 

Cookies bruges i overensstemmelse med GDPR (General Data Protection Regulation).

Ved databrud har jeg underretningspligt. Hvis der skulle forekomme brud på datasikkerheden, bliver Datatilsynet underrettet.

bottom of page