top of page
Terapi uden for arbejdstiden Østerbro

Terapi

Forsvar, følelser og forestillinger

Forsvar mod følelser skaber lidelser

Når jeg lægger op til at kunne hjælpe med en række problemstillinger, er der en god grund til det. Og det er, fordi problemerne har noget fælles over sig, hvilket fremgår her på siden.

Vores psykiske mistrivsel opstår af enhver proces, som afholder os fra et se vores nutidige og fortidige virkelighed i øjnene. Alt fra depression over tvangsprægethed til forstyrrede mønstre i vores personlighed er i mange tilfælde udsprunget af samme processer.

Med en fagterm betegnes sådanne processer som forsvarsmekanismer. Vi forsvarer os typisk mod angst, som er en reaktion på, at uvelkomne følelser bliver vækket i os. Det sker ofte ubevidst. Det ubevidste forsvar skaber lidelsesfulde symptomer.

Gennemgribende forandring kræver derfor, at der arbejdes systematisk og effektivt med at få afmonteret forsvar. Jeg trækker på metoden ISTDP, som er kendt for netop at kunne det.

Skov

Forsvar lukker vores veje

Vi benytter os alle af psykiske forsvar. Nogle er vi bevidste om – andre knap så bevidste om. Vi kender alle det at snakke udenom et ubehageligt tema. Og vi kender også til at udskyde opmærksomheden på egne følelser i en situation, hvor andre har brug for vores hjælp og støtte.

Men vi kan også have en indre, strid kritiker, hvis stemme vi dog næsten ikke lægger mærke til. Eller vi har en usynlig analytiker inden i os, som er på overarbejde for at regne andres behov, følelser og motiver ud, mens vi mister forbindelsen til vores egne.

 

Når forsvar skifter i karakter fra at være enkeltstående beslutninger til mindre bevidste  mønstre, går forsvar fra at være vores allierede til at gøre os skade. De ender med at holde os væk fra det, vi allermest ønsker og har brug for.

At blive bevidst omkring og udfordre forsvar er afgørende for forandring. Det er en proces, som er svær at udføre på sig selv. Derfor kræver det professionel hjælp for at komme videre. 

Skov

Følelser peger veje frem

Når forsvar regerer uhensigtsmæssigt, er bl.a. forholdet til vores egne følelser forvrænget. Følelser er vigtige for at kunne navigere klart og sundt i livet. Der er derfor uvurderlig terapeutisk værdi i afklaringen af følelser. Og det er gennem følelsesmæssig aktivering i terapien, at vi nøjagtig finder ned til problemets rod.

Den følelsesintense samtaleform, som jeg tilbyder, vil gøre dig bedre i stand til at sondre mellem fortid og nutid. Det giver dig klarere retning mod din fremtid. Du vil kunne komme til at udtrykke dig tydeligt og blive assertiv over for dig selv og andre.

Skov

Forestillinger åbner veje

Det terapeutiske arbejde med forestillinger optræder på mange niveauer i samtalerne. Vores forestillingsevne og håb er afgørende for, at vi kan komme i bedring og skabe forandringer i livet. Og disse udfolder vi sammen i terapien.

 

Via følelser udforsker jeg også gemte forestillinger om impulser og længsler for at bearbejde følelsesmæssige konflikter, som er skubbet ud af bevidstheden. Særligt længere henne i forløbet udvikler jeg sammen med dig forestillinger om, hvad der er godt for dig og din tilværelse.

bottom of page